ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στον ακρογωνιαίο λίθο του ποιοι είμαστε

Η τεχνολογία του Stoak έχει αναπτυχθεί με βάση τη δημιουργία φυσικών και βιολογικών διαλυμάτων σε τοξικές και σπάταλες πρακτικές τροφίμων. Οι συνθετικές, καρκινογόνες και μη βιώσιμες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται σε παρόμοιες εφαρμογές είναι επιβλαβείς για τους ανθρώπους και το περιβάλλον και προσπαθούμε να βρούμε αποτελεσματικές και υγιεινές λύσεις σε αυτές, ενώ είναι καλές για τον πλανήτη.

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα σύγχρονα συντηρητικά τροφίμων και ποτών κυμαίνονται από γενικά ανθυγιεινά έως εκείνα με υποψίες ότι είναι επικίνδυνα. Μέσω της εξέλιξης των επιστημών τροφίμων και υγείας πολλά συντηρητικά που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν έχουν πλέον απαγορευτεί για τον γνωστό τους κίνδυνο. Τα κοινά συντηρητικά περιλαμβάνουν Βενζοϊκά, Σορβικά - συμπεριλαμβανομένου του σορβικού καλίου, Προπιονικά, Νιτρώδη και Θειώδη άλατα.

Κανένα από αυτά δεν μπορεί λογικά να θεωρηθεί φυσικό και πολλά έχουν γνωστά προβλήματα αλλεργίας και υγείας. Όλα τα εκχυλίσματα συντηρητικών καπνών είναι φυσικά και οργανικά και μια πολύ πιο υγιεινή εναλλακτική λύση σε παράγοντες εμπορικής ποιότητας.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Οι δομικοί παράγοντες του Stoak λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα βαρέλια στην παλαίωση του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών, η EPA αναφέρει λεπτομερώς τις πτητικές οργανικές ενώσεις που απελευθερώνονται κατά τη γήρανση, που αποτελούνται κυρίως από αιθανόλη και σε ποσότητες έως και 18% όγκου βαρελιού ανάλογα με το μήκος και συνθήκες γήρανσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέσο βαρέλι μπορεί να μεταφραστεί σε μια μέση εξοικονόμηση 50L αιθανόλης ανά βαρέλι χρησιμοποιώντας τη σειρά προϊόντων WLT-150.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στη Stoak η επιχείρησή μας, οι πρακτικές παρασκευής, αποθήκευσης, συσκευασίας και πωλήσεων διέπονται από έναν αυστηρό κώδικα ηθικών και υπεύθυνων αρχών. Πολλά από αυτά ελέγχονται μέσω περιβαλλοντικής πιστοποίησης και επικύρωσης, ωστόσο οι κατευθυντήριες αρχές συμπεριφοράς και λήψης αποφάσεων εντός της εταιρείας καθοδηγούνται από βασική εστίαση σε σταθερές περιβαλλοντικές πρακτικές και στην ανάπτυξη μιας εταιρείας που μπορεί να ωφελήσει το περιβάλλον, τις κοινότητές μας και την κοινωνία ως ολόκληρος. Θεμελιώσαμε αυτήν την επιχείρηση σε αυτές τις αρχές και καθώς μεγαλώνουμε τις χρησιμοποιούμε καθημερινά για να χρησιμεύσει ως οδηγός για την ευθύνη μας για πιο μακροπρόθεσμα πιο υγιή και ευτυχισμένο πλανήτη.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Η Stoak διαθέτει ένα καθιερωμένο πρωτόκολλο προμηθειών που διασφαλίζει ότι όλοι οι προμηθευτές της εταιρείας έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο οι πρακτικές μας που υπαγορεύουν την περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά και οι κατάντη εταίροι μας.

Έχουμε επενδύσει χρόνο και έξοδα για να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους μας για να δημιουργήσουμε σταθερές πρακτικές και δραστηριότητες που είναι υπεύθυνες και υπεύθυνες.