LOOP VERJONGING

KOSTEN & COMMERCIËN

Madeva biedt een kosteneffectieve oplossing voor vatverjonging zonder uw eindproduct in gevaar te brengen of uw productietijd te verlengen.

VERJONGING EEN KOSTENBESPARENDE STRATEGIE

De kosten van nieuwe vaten zijn in de loop van de tijd gestaag gestegen. Als gevolg van deze hoge vatkosten hebben distilleerders wereldwijd te maken met hogere productiekosten, minder keuzes voor het rijpen van hun sterke drank en uitdagingen in hun toeleveringsketen.

Dit heeft distilleerders ertoe aangezet hun huidige vaten te hergebruiken of alternatieve methoden toe te passen om ze te reconditioneren. Madeva is een alternatief voor nieuwe en gereviseerde vaten dat eenvoudiger, kosteneffectiever en zeer efficiënt in verwerking is zonder verborgen kosten.

DE KOSTEN VAN VATTEN

De kosten van vaten zijn de afgelopen vijf jaar aanzienlijk gestegen, grotendeels als gevolg van de prijs van Franse eikenhouten vaten, maar de gelijkwaardige Amerikaanse eikenhouten tegenhanger heeft ook een aanzienlijke prijsstijging ervaren. Dit heeft veel distilleerders ertoe aangezet om het aantal vatvullingen uit te breiden, evenals hun gebruik van mechanische verjonging (strip & char). Dit zijn sleutelstrategieën, maar ze hebben een prijs die gepaard gaat met een verminderd rijpingseffect.

Vat prijzen

Procentueel resultaat

Prijs per effectieve liter

Amerikaanse eikenhouten vaten kosten $600, gebruikt meer dan 3 vullingen zijn $200 per gebruik
Gereviseerde vaten gebruikt meer dan 3 vullingen zijn $66 per gebruik

Elke vulling raakt uitgeput de essentiële fenolen, verbindingen, kleur en componenten in een vat resulterend in een 'zwakker' eindproduct. Dit vereist vaak dat distilleerders en blenders gebruik maken van een ouder product of nieuwe oude alcohol in een poging de algehele kwaliteit te verbeteren.

Om de kosten van rijping in verschillende vatleeftijden beter te kwantificeren, moet men rekening houden met het 'algemene effect' van rijping in oudere vaten en deze vervolgens vergelijken met de onderliggende kosten van deze vaten.

MADEVA KOSTEN $ 20- 42 PER VATBEHANDELING

alvorens toepassingsvariatie en verborgen kosten van vaten en alternatieven in overweging te nemen (zie hieronder)

BASISMADEVA KOSTENVERGELIJKING

Om een eenvoudige vergelijking mogelijk te maken waarbij niet-metrische maten zoals duigen van verschillende lengtes, breedtes en diktes of ronde palen van verschillende afmetingen buiten beschouwing worden gelaten, is een basisvergelijking van de kosten van Madeva uitgevoerd met eikenhoutsnippers.

Beide maten zijn gemakkelijk te vergelijken in ml, gram, vaten en liter. Bovendien kunnen de kosten van chips afkomstig zijn van zowel de sterke drank- als de wijnindustrie, wat een betere vergelijkingsbasis biedt met de toevoeging van Madeva.

Chips zijn zowel eenvoudig te vervaardigen, te verpakken, te transporteren als aan te brengen en worden vanuit kostenperspectief beschouwd als het laagste vergelijkingspunt.

Madeva versus chips

DENK OVER DE KOSTEN IN VERBAND MET TOEVOEGINGEN

Net als bij eikenhouten vaten zijn er belangrijke criteria die van invloed zijn op de resultaten die kunnen worden bereikt door het gebruik van eikenhouten toevoegingen. Gezien het feit dat het proces van het vergelijken van de kosten van het gebruik van toevoegingen met elkaar en met Madeva door deze criteria wordt beïnvloed.

Concentratie

vat kosten

De concentratie van het toegevoegde adjunct is een belangrijke overweging bij het bepalen van de kosten ervan.

In veel gevallen geven leveranciers van alternatieven een minimale doseringswaarde op in plaats van wat de distilleerder het gewenste effect zal geven.

Invloed

Maateenheid

Alternatieven zijn er in allerlei formaten en doseringsvormen, van het toevoegen van een aantal duigen per vat tot grammen chips per liter.

Het vergelijken en analyseren van de werkelijke kosten per behandelde liter is een uitdaging, waardoor distilleerders vaak niet zeker weten wat toevoegingen werkelijk kosten.

Invloed

Oppervlakte

Het resultaat van een eikenhouten toevoeging is afhankelijk van de materiaalsoort. Dit varieert van palen en duigen met verschillende diktes tot spanen en poeders die heel fijn kunnen zijn. De hoeveelheid oppervlakte heeft elk een directe invloed op het niveau van eikenrijping dat plaatsvindt en waarmee rekening moet worden gehouden bij de behandelingskosten.

Invloed

Leeftijd van vat

Alle toevoegingen worden toegevoegd aan het eikenhouten vat waar de spirit rijpt en deze toevoegingen werken nog steeds samen met het vat.

Product toegevoegd aan een vat met de eerste vulling zal beter werken dan in vaten van 20 jaar oud, hoewel we een groter gebruik zien van toevoegingen van eikenhout in vaten met een derde vulling en oudere vaten, die grotendeels leeg zijn.

Invloed

DE VERBORGEN KOSTEN VAN VEROUDERING

Stapelen & Ontstapelen

De toevoeging van planken, duigen, palen en spanen, evenals het renoveren van vaten, vereisen allemaal dat stapels vaten worden afgebroken en opnieuw worden ingesteld tussen vullingen.

Dit is een aanzienlijke hoeveelheid werk voor de distilleerderij.

Absorptieverliezen

Toevoegingen zoals spanen, stokken, duigen en andere moeten allemaal destillaat (nog steeds sterkte) absorberen, dat vervolgens verloren gaat zodra de inzetstukken na gebruik zijn weggegooid.

Dit vertegenwoordigt een reële kostenpost voor de distilleerder van maximaal $15 per vat.

Verplaatsing

Dezelfde toevoeging van inzetstukken kan tot 6 liter of 2,5% van het vatvolume in beslag nemen.

Dit betekent dat de distilleerder minder eindproduct kan produceren en meer vaten (en dus kosten) nodig heeft om de sterke drank te laten rijpen.

Arbeidskost

Het werk dat nodig is om vaten te stapelen en te ontstapelen, inzetstukken toe te voegen, inzetstukken te verwijderen, is aanzienlijk. Het verwijderen van spanen uit vaten is nog tijdrovender en ingewikkelder.

Deze hebben allemaal arbeidskosten die aan deze aanpak zijn verbonden.

Madeva kan rechtstreeks op het vat worden aangebracht, zonder dat ontstapelen nodig is.

Madeva absorbeert geen destillaat

Madeva verdringt het destillaat niet

Madeva heeft verwaarloosbaar arbeidskosten voor toepassing

Madeva is een kosteneffectieve, natuurlijke en eenvoudige oplossing voor vatverjonging zonder verborgen kosten.