Το πάθος μας στο WLT150 είναι να παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που έχουν βαθύ αντίκτυπο στη διαδικασία απόσταξης και βελτιώνουν την ποιότητα των οινοπνευματωδών ποτών με τα οποία εργαζόμαστε. Να το κάνουμε με συνέπεια και επιμέλεια χρησιμοποιώντας τις υψηλότερης ποιότητας φυσικές πρώτες ύλες στις παραγωγικές μας διαδικασίες, με προσεκτικό και βιώσιμο τρόπο.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους πελάτες μας και να ακολουθούμε και να λαμβάνουμε συμβουλές από αυτούς και τις τάσεις της αγοράς.

Το πάθος μας στο WLT150 είναι να παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που έχουν βαθύ αντίκτυπο στη διαδικασία απόσταξης και βελτιώνουν την ποιότητα των οινοπνευματωδών ποτών με τα οποία εργαζόμαστε. Να το κάνουμε με συνέπεια και επιμέλεια χρησιμοποιώντας τις υψηλότερης ποιότητας φυσικές πρώτες ύλες στις παραγωγικές μας διαδικασίες, με προσεκτικό και βιώσιμο τρόπο.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους πελάτες μας και να ακολουθούμε και να λαμβάνουμε συμβουλές από αυτούς και τις τάσεις της αγοράς.