Χρησιμοποιώντας εκχύλισμα ξύλου βελανιδιάς για την παροχή μιας φυσικής λύσης μείωσης του SO2.